fsdf

Privatnost

Naša grupa preduzima sve potrebne mere i  interne procedure kako bi se osigurala poverljivost poverenih informacija, u skladu sa važećim zakonom.

Pored toga, obaveza čuvanja poslovne tajne odnosi se i na konsultante ili druge partnere sa kojima sarađujemo, a ostaje na snazi i nakon završetka naše poslovne saradnje.