Društvena odgovornost

Učešće u zajedenici i lokalnom razvoju su ključni ciljevi za našu kompaniju.  Kompanija poštuje sledeće principe:

Grupa kao deo zajednice učestvuje u svim aspektima razvoja zajednice
Grupa priznaje i uzima u obzir pojedinačna prava pripadnika zajednica u pogledu donošenja odluka o pitanjima koja se tiču zajednice, čime se unapređuje iskorišćavanje resursa zajdnice i mogućnosti za stanovnike.
Grupa priznaje i uzima u obzir karakteristike zajednice u kojima posluje, kao što su: kultura, religija, tradicija i istorija zajednice.

SARANTIS GRUPA učestvuje u društvenim aktivnostima u cilju poboljšanja kvaliteta života svih njenih članova kroz sponzorisanje neprofitabilnih organizacija i fondacija. Zaposleni kompanije su takođe uključeni u različite dobrotvorne projekte kao i projekte za zaštitu životne sredine.